PRIVATLIVSPOLITIK

 

Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) er en regional konstruktion, som styrer driften af vores europæiske forretningsenheder.

I denne politik vedrører enhver henvisning til firmaet SBFE Business Unit og omfatter følgende:


· Lucozade Ribena Suntory

· Lucozade Ribena Suntory Ireland

· Orangina Schweppes France

· Orangina Schweppes Belgium

· Schweppes Suntory Espana

· Schweppes Suntory Portugal 

· Schweppes International Limited

· Orangina Schweppes Poland

· Citresa


Denne Privatlivspolitik forklarer, hvordan vi bruger de personoplysninger, som virksomheden indsamler eller genererer, både i forhold til denne hjemmeside og vores produkter og tjenester.

Nedenstående liste angiver, hvad der er omfattet af denne privatlivspolitik, og du kan klikke på overskrifterne nedenfor for at gå til et bestemt afsnit.
 

1. BAGGRUND

2. PRODUKTER OG TJENESTER VI LEVERER

3. TYPEN AF PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER

4. HVORDAN VI BRUGER DINE OPLYSNINGER

5. AFSLØRING AF DIN OPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONOPLYSNINGER

7. HVORDAN VI SIKRER DINE OPLYSNINGER

8. HVOR LANG TID BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

9. DINE RETTIGHEDER

10. SPØRGSMÅL OG BEKYMRINGER

 

 1. BAGGRUND

1.1 Virksomheden der har sit hjemsted på SBFE EEIG, 40-52 boulevard du Parc 92200 Neuilly sur Seine, Frankrig, indsamler og bruger visse Personoplysninger. Virksomheden er ansvarlig for at sikre, at den anvender disse Personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. 

1.2 Vi respekterer privatlivets fred, og vi er forpligtet til at holde alle dine personoplysninger sikre. Denne Privatlivspolitik regulerer håndteringen af personoplysninger af vores firma i forbindelse med udøvelse af kommercielle aktiviteter. 

1.3 Vi bruger følgende definitioner i denne Privatlivspolitik: 

“Personoplysninger” betyder alle oplysninger, der vedrører en levende person, der kan identificeres ud fra disse oplysninger, eller fra oplysninger og andre informationer, som vores Virksomhed er i besiddelse af eller sandsynligvis kommer i besiddelse af (eller dens repræsentanter eller tjenesteydere) . Ud over de faktiske oplysninger indeholder den ethvert udtryk for mening om en person og enhver angivelse af Virksomheden eller en anden persons hensigter med respekt for den individuelle person.

 

2. PRODUKTER OG TJENESTER VI LEVERER

2.1 Denne privatlivspolitik vedrører følgende kategorier af oplysninger, som vi indsamler om dig, når vi leverer følgende produkter og tjenester:

(A) Oplysninger vi modtager via vores hjemmesider. 
(B) Oplysninger vi modtager gennem vores aktiviteter. 
(C) Oplysninger vi modtager gennem fremstilling og salg af vores produkter.

 

3. TYPEN AF PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER

3.1 Mange af aktiviteterne i vores Virksomhed kræver, at vi indhenter Personoplysninger om dig for at kunne udføre de tjenester eller forpligtelser, vi har lovet at levere. I forbindelse med hver af aktiviteterne indsamler og behandler vi følgende Personoplysninger om dig:

· Oplysninger, du giver os. Dette omfatter oplysninger om dig, som du giver os. Den slags personoplysninger, vi måtte ønske, kan omfatte (ved hjælp af en ikke-udtømmende liste):

- Grundlæggende personoplysninger (f.eks. fornavn, efternavn, stilling i virksomheden; firmanavn; firmas e-mailadresse; virksomheds telefonnummer; virksomhedsadresse; by; postnummer; land).

- Enhver oplysning, du vælger at dele på vores internetfora, som kan betragtes som personoplysninger. (Bemærk venligst, at vores Virksomhed ikke indsamler informationer på vores internetfora sammen med personoplysninger fra din brugercenterkonto eller profil). 

· Oplysninger, vi indsamler eller genererer om dig. Dette omfatter (ved ikke-udtømmende liste): 

- En fil med din kontakthistorik, der skal bruges til undersøgelsesformål, så vi kan sikre, at du er tilfreds med de tjenester, vi har leveret til dig. 

- Aktivitetsdata vedrørende brug af beskyttede dokumenter, såsom ændring af et dokuments tilladelser og oplysninger om den person, der udførte aktiviteten.


· Oplysninger vi får fra andre kilder. 

· Cookies. 

- Når du besøger vores hjemmesider, bruges cookies til at indsamle tekniske oplysninger om de tjenester, du bruger, og hvordan du bruger dem.

- For mere information om de cookies, der bruges af os, se venligst vores Cookie-politik på hjemmesiden. 
 

· Anonymiserede oplysninger

- Ud over de kategorier af Personoplysninger, der er beskrevet ovenfor, behandler vi også yderligere anonymiseret information og oplysninger, der ikke behandles ved henvisning til et bestemt individ.

· Børn

Vi tager børns privatliv alvorligt. Vi driver denne hjemmeside i overensstemmelse med alle gældende love i de lande, hvor vi driver forretning. 

Børn under 13 år bør have forældres/værges samtykke, inden de giver personoplysninger til hjemmesiden eller ved brug af vores produkter og tjenester. Vi vil ikke som krævet i gældende lovgivning, afkræve eller anmode børn under denne alder om at give flere personoplysninger, end det er rimeligt nødvendigt for at deltage i den aktuelle aktivitet på hjemmesiden eller deltage i vores produkter og tjenester.

Hvis du er under alderen som fastsat i lokal aldersregulering, kan du ikke registrere dig på denne hjemmeside.

Vores Virksomhed er ikke ansvarlig for sager, hvor mindreårige har sendt alle personoplysninger via denne hjemmeside.

 

4. HVORDAN VI BRUGER DINE OPLYSNINGER

4.1 Dine personoplysninger kan gemmes og behandles af os på følgende måder og til følgende formål: 

· Til løbende gennemgang og forbedring af oplysningerne på vores hjemmesider for at sikre, at de er brugervenlige og for at forhindre potentielle forstyrrelser eller cyberangreb.
· At vurdere din ansøgning til vores forretning, hvor det er relevant.
· At oprette kunder til vores forretning.
· At oprette brugere for at bruge brugercentret.
· Til statistisk overvågning og analyse af aktuelle angreb på enheder og systemer, og til løbende tilpasning af de løsninger, der leveres til sikring af enheder og systemer mod aktuelle angreb.
· At forstå feedback på vores produkter eller tjenester, og hjælpe med at give mere information om brugen af disse produkter og tjenester hurtigt og nemt.
· At kommunikere med dig, for at give dig service eller information om vores forretning, vores virksomhed og vores produkter.
· Til dybtgående trusselsanalyser.
· At forstå dine behov og interesser.
· Til ledelse og administration af vores forretning. 
· For at overholde og for at vurdere overholdelsen af gældende love, regler og forskrifter samt interne politikker og procedurer; eller til administration og vedligeholdelse af databaser, der lagrer personoplysninger. 

4.2 Men når vi bruger personoplysninger, sikrer vi os, at brugen overholder gældende love og bestemmelser, og loven og reglerne tillader os, og kræver, at vi bruger personoplysninger af forskellige årsager. Disse omfatter: 

· Vi skal gøre det for at kunne opfylde vores kontraktlige forpligtelser overfor kunderne.
· Vi har fået dit samtykke.
· Vi har lovmæssige forpligtelser, som vi skal opfylde. 
· Vi må muligvis gøre det for at etablere, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder eller med henblik på retssager.
· Brugen af dine Personoplysninger som beskrevet er nødvendigt for vores legitime forretningsinteresser, såsom: 
· Det giver os mulighed for effektivt at styre og administrere driften af vores forretning.
· Vedligeholde overholdelsen af interne politikker og procedurer.
· Overvåge brugen af vores ophavsretsbeskyttede materialer.
· Det giver hurtig og nem adgang til oplysninger om vores Virksomhed, vores forretning og vores Produkter.
· Tilbyder optimale, up-to-date sikkerhedsløsninger til mobile enheder og it-systemer.
· Får yderligere kendskab til aktuelle trusler mod netværkssikkerhed for at opdatere vores sikkerhedsløsninger og levere disse til markedet.

4.3 Vi vil tage skridt for at sikre, at Personoplysningerne kun er tilgængelige af medarbejdere i vores firma, der har brug for det til de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik.

 

5. AFSLØRING AF DIN OPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

5.1 Vi kan dele dine personoplysninger i Suntory-gruppen af virksomheder med det formål, der er beskrevet ovenfor: 

5.2 Vi kan også dele dine personoplysninger uden for Suntory-gruppen med følgende formål: 

· Med vores samarbejdspartnere. Dette kan f.eks. omfatte vores partnere, som du eller dit firma eller din organisation har købt vores Produkter fra. Personoplysninger vil kun blive overført til en forretningspartner, der er kontraktmæssigt forpligtet til at overholde de relevante databeskyttelsesforpligtelser og den relevante lovgivning om privatlivets fred og fortrolighed

· Med tredjepartsagenter og entreprenører med det formål at yde service til os (for eksempel Virksomhedens revisorer, professionelle rådgivere, it- og kommunikationsudbydere og gældsindsamlere). Disse tredjeparter vil være underlagt passende databeskyttelsesforpligtelser, og de vil kun bruge dine Personoplysninger som beskrevet i denne Privatlivspolitik.

· I det omfang det kræves i love og regler, for eksempel hvis vi er forpligtet til at videregive dine personoplysninger for at overholde enhver juridisk forpligtelse (herunder uden begrænsning for at overholde krav til skatteregnskaber og oplysninger til regulatorer) eller at etablere, udøve eller forsvare sine juridiske rettigheder. 

· Hvis vi sælger vores forretning eller aktiver, skal vi muligvis videregive dine personoplysninger til den potentielle køber med henblik på due diligence-formål og

· hvis vi bliver erhvervet af en tredjepart, i hvilket tilfælde de personoplysninger, som vi har om dig, vil blive videregivet til tredjepartskøberen. 

 

6. INTERNATIONALE OVERFØRSLER AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Vores Virksomhed er en global virksomhed. Vores kunder og vores aktiviteter er spredt over hele verden. Som et resultat heraf indsamler og overfører vi Personoplysninger globalt. Det betyder at vi måske vil overføre dine Personoplysninger til steder uden for dit land. 

6.2 Når vi overfører dine personoplysninger til et andet land uden for EØS, sikrer vi os, at de er beskyttet og overført på en måde, der er i overensstemmelse med lovkrav. I forhold til data, der overføres uden for Europa, kan dette f.eks. ske på en af følgende måder:

· Det land, vi sender dataene til, kan blive godkendt af Europa-Kommissionen som et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. 

· Modtageren kan have tilmeldt sig en kontrakt baseret på "model kontraktlige bestemmelser", der er godkendt af Europa-Kommissionen og som forpligter dem til at beskytte dine personoplysninger.

· Hvor modtageren befinder sig i USA, kan det være et certificeret medlem af EU-US Privacy Shield-ordningen.

· Under andre omstændigheder kan loven tillade os at overføre dine personoplysninger uden for Europa.

6.3 Du kan få flere oplysninger om den beskyttelse, der er givet til dine personoplysninger, når den overføres uden for Europa (herunder en kopi af de standard databeskyttelsesklausuler, som vi har indgået med modtagere af dine personoplysninger) ved at kontakte os, som beskrevet i punkt 10 nedenfor.

 

7. HVORDAN VI SIKRER DINE OPLYSNINGER

7.1 Vi har kontroller på plads for at opretholde vores informationers og informationssystemers sikkerhed. Klientfiler beskyttes med sikkerhedsforanstaltninger i henhold til følsomheden af de relevante oplysninger. Passende kontroller (såsom begrænset adgang) er placeret på vores computersystemer. Fysisk adgang til områder, hvor Personoplysninger indsamles, behandles eller opbevares, er begrænset til autoriserede medarbejdere. 

7.2 Som en betingelse for ansættelse, er vores medarbejdere forpligtet til at følge alle gældende love og bestemmelser, herunder i relation til databeskyttelsesloven. Adgangen til følsomme personoplysninger er begrænset til de medarbejdere, der har brug for det til at udføre deres roller. Uautoriseret brug eller offentliggørelse af fortrolige SBFE-enhedsoplysninger af en af vores medarbejdere er forbudt og kan resultere i disciplinære foranstaltninger.

7.3 Hvis du kontakter en af vores medarbejdere om din fil, bliver du muligvis bedt om nogle Personoplysninger. Denne form for beskyttelse er designet til at sikre, at kun dig, eller en person, der er autoriseret af dig, har adgang til din fil.

 

8. HVOR LANG TID BEHOLDER VI DINE PERSONOPLYSNINGER

Hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, vil variere og vil blive bestemt af følgende kriterier:

· Det formål, som vi bruger det til, for eksempel varigheden af din kontrakt med os - vi skal beholde dataene så længe som nødvendigt for formålet.

· Juridiske forpligtelser - love eller forskrifter kan fastsætte en minimumsperiode, for hvilken vi skal opbevare dine personoplysninger.

 

9. DINE RETTIGHEDER

9.1 I alle ovenstående tilfælde, hvor vi indsamler, bruger eller gemmer dine personoplysninger, har du muligvis følgende rettigheder og i de fleste tilfælde kan du udøve dem gratis. 

Disse rettigheder omfatter:

· Retten til at indhente oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger, og adgang til de personoplysninger, som vi har om dig. 

· Retten til at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, til enhver tid. Vær dog opmærksom på, at vi stadig har ret til at behandle dine personoplysninger, hvis vi har en anden berettiget grund til at gøre det. For eksempel må vi muligvis beholde personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse. 

· Under visse omstændigheder ret til at modtage nogle personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og/eller anmode om, at vi overfører disse oplysninger til en tredjepart, hvor dette er teknisk muligt. Bemærk venligst, at denne ret kun gælder for personoplysninger, som du har leveret direkte til vores virksomhed;

· Retten til at anmode om at få korrigeret dine personoplysninger, hvis de er unøjagtige eller ufuldstændige.

· Retten til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger under visse omstændigheder. Vær opmærksom på, at der kan være omstændigheder, hvor du beder os om at slette dine personoplysninger, men hvor vi juridisk har ret til at beholde dem.

· Retten til at modsætte sig, eller anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine Personoplysninger under visse omstændigheder. Igen kan der være omstændigheder, hvor du protesterer mod, eller beder os begrænse vores behandling af dine Personoplysninger, men hvor vi har lovligt ret til at afvise denne anmodning.

· Retten til at indgive en klage til den relevante databeskyttelsesregulator, hvis du mener at nogen af dine rettigheder er blevet overtrådt af os.

· Retten til at give os instruktioner vedrørende behandling af dine personoplysninger efter din død.

9.2 Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnit 10 nedenfor. 

 

10. SPØRGSMÅL OG BEKYMRINGER

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores håndtering af dine Personoplysninger eller om denne politik, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af følgende kontaktoplysninger:

E-mailadresse: GDPR.Info@suntory.com

Vi er normalt i stand til hurtigt og effektivt at løse spørgsmål eller bekymringer om privatlivets fred. Hvis du ikke er tilfreds med det svar, du modtager fra vores databeskyttelsesansvarlige, bør du i første omgang kontakte din lokale regulator. I Danmark er den relevante myndighed:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00

Fordi vi har kontorer på flere forskellige europæiske steder, har vi også registreret en tilsynsførende myndighed (SLA). Afhængigt af arten af din bekymring kan sagen henvises til vores SLA:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
3 place de Fontenoy
75007
Paris.